396.00/ADET

ABS YANGINA DAYANIKLI ALÇI PLAKA (FR) A1 SINIFI 12.5 MM X 1.2M X 2.5M

ABS Yangına Dayanıklı Alçı Plaka (FR); yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli alçı plaka çeşididir.

Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır. Çeşitli boyutlarda üretilen ABS Yangına Dayanıklı Alçı Plaka (FR) iki ayrı kenar şekli seçeneklerine sahiptir.

Sunduğu Avantajlar:

  • Yangına dayanım
  • Temiz ve kolay montaj
  • Zaman tasarrufu
  • Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları

  • Asma tavan
  • Bölme duvar
  • Duvar giydirme
  • Kuru sıva duvar kaplama
  • Şaft duvarları

Teknik Özellikleri

Kalınlık: Ağırlık: Uzunluk: Genişlik: Ürün Standardı:
12,5 mm 10 – 10.5 kg/m² 2000-3600 mm 1200 mm TS EN 520 + A1 – TİP F
15 mm 10 – 11 kg/m² 2000-3600 mm 1200 mm TS EN 520 + A1 – TİP F
Stok Kodu A05 Kategoriler , , Etiketler , , ,

Açıklama

ABS Alçı Plakaları ile Bölme Duvar Yapılması

Ön Hazırlıklar
• Döşeme ve tavan üzerinde bölme duvarı yeri titizlikle işaretlenir.
• Alçı plakaları taşıyacak olan galvanize saç profiller (Duvar U ve C) yapılacak duvar ölçülerine uygun olarak kesilir.
• Montaj kolaylığı açısından, dikme olarak kullanılacak duvar profillerinin, mevcut tavan yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak şekilde kesilmesine dikkat edilmelidir.
• Alçı plakalar mevcut tavan yüksekliğinden 1.5 cm kısa olacak şekilde kesilerek montaja hazır hale getirilir.

Duvar Profillerinin Montajı
• Hazırlanan metal U profiller döşeme ve tavana dübel + vida veya özel ankraj elemanları ile tespit edilir.
• Dikme olarak kullanılacak duvar C profilleri, mevcut duvar yüzeyinden başlamak üzere ve 60 cm aks aralığı korunarak, U profillerin arasına serbest olarak yerleştirilir.
• Yapılacak duvar yüzeyine seramik, mermer vb. kaplama yapılacak ise, profillerin aks aralığının 40cm’den fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
• Dikme olarak kullanılacak duvar C profillerinden ilki mevcut duvara sabitlenir. Diğerleri, muhtemel hataları önlemek için, alçı plaka montajı sırasında sabitlenmelidir.

Alçı Plakaların Montajı
• Hazırlanan alçı plakalar, döşeme ile 1 cm boşluk bırakılarak, taşıyıcı konstrüksiyonun bir yüzünden ve bütün bir plaka ile başlamak üzere kenar hatları boyunca vidalanır.
• Plakaların orta dikmeler ile bağlantısı, diğer yüzdeki plakaların montajından sonra yapılmalıdır.
• Vida aralıklarının en çok 25 cm olmasına ve vidalamanın plakaların kenarlarına 1 cm’den daha yakın yapılmamasına dikkat edilmelidir.
• Alçı plakalar C profillerin yan yüzlerini ortalayacak şekilde yanyana getirilmeli ve aynı profil üzerindeki birleşme yerlerindeki vidalar şaşırtmalı olmalıdır.
• Duvar boşluğunda yer alacak tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra, diğer yüzdeki plakaların montajına yarım plaka ile başlanır. Böylelikle iki tarafta derzlerin karşılıklı gelmemesi sağlanmış olur. Bu yüzdeki plakalar, arkalarındaki profillerin tamamına vidalanır.

Derz Dolgularının Yapılması
• ABS Derz Dolgu Alçısı, torba üzerinde tarif edildiği şekilde harç haline getirilip plakaların birleşim yerlerindeki derzlere spatula ile doldurulur.
• Derzlerde oluşabilecek çatlakları önlemek için gerekli olan derz bandı, spatula yardımıyla, derz dolgu alçısının üzerine bastırılarak yerleştirilir.
• İlk dolgunun prizini almasından sonra, yeni harç ile derzlerin son dolgu ve rötuşları yapılarak duvar montajı tamamlanmış olur.

ABS Alçı Plakaları ile Asma Tavan Yapılması

Asma Tavan Konumunun Belirlenmesi
• Yapılacak asma tavanın alt kodu belirlenerek çevre duvarlarının üzerine işaretlenir.
• Mevcut veya yapılması planlanan çeşitli tesisat donanımının yerleri dikkate alınarak, duvar kenarından 10 cm açıktan başlamak ve en çok 90 cm aralıklı olmak üzere, tavanda askı çubuk hatları işaretlenir.

Taşıyıcı Konstrüksiyonun Kurulması
• Amaca uygun boydaki askı çubukları, belirlenen hatlar üzerinde ve en çok 110 cm aralıklarla tavana sabitlenir.
• Ana taşıyıcı olarak görev yapacak tavan C profilleri, askı maşası yardımıyla askı çubuklarına uygun kotda bağlanır.
• Ana taşıyıcı profillerin terazisinde olup olmadığı kontrol edilir, askı maşası yardımı ile gerekli düzeltmeler yapılır.
• Ana taşıyıcı profil uçlarına rastlayan duvarlara, duvar çevre profilleri (detayına uygun olarak L veya U profili) sabitlenir ve ana taşıyıcı profiller ile bağlantısı yapılır.
• Alçı plaka taşıyıcı profilleri olan tavan C profilleri ana taşıyıcı profillere dik istikamette klipslerle bağlanır.
• Alçı plaka taşıyıcı profillerin aks araları, seçilecek plaka tipine veya plakaların dizilme yönüne göre 40 cm veya 50 cm olmalıdır.

Alçı Plakaların Montajı
• Amaca uygun tipteki alçı plakalar, dikmeler veya taşıyıcı sehpa yardımıyla duvarın bir kenarından başlanarak profillere yanaştırılır ve vidalanarak tespit edilir.
• Alçı plakalar, C profillerinin alt yüzlerini ortalayacak şekilde yan yana getirilmeli ve aynı profil üzerindeki birleşme yerlerinde vidalama şaşırtmalı olarak ve 20 cm aralıklarla yapılmalıdır.
• Alçı plakaların kısa kenarlarındaki derzlerin şaşırtmalı olması sağlanmalıdır.
• Alçı plakaların kısa kenar birleşim yerlerine derz bandı uygulayabilmek için en az bant genişliğinde suni pah yapılmalıdır. Bu amaç için maket bıçağı yardımı ile ön yüzeydeki karton kaldırılmalı ve altındaki alçı tabaka rende ve/veya törpü yardımıyla traşlanmalıdır.

Derz Dolgularının Yapılması
• Derz dolguları bölme duvarı yapımında açıklandığı şekilde yapılarak montaj işlemi tamamlanır.
• Alçı plakalar ile oluşturulan bölme duvarı, asma tavan ve kuru sıva yüzeylerinde yapılacak boya uygulamasında mükemmel bir sonuç elde edebilmek için; yüzeylerin ABS Saten Perdah Alçısı ile kaplanmasında yarar vardır.

ABS Alçı Plakaları ile Kuru Sıva Uygulaması

Kuru sıva, gazbeton, beton, tuğla vb. sıva gerektiren yüzeyler ile arzu edilen düzgünlükte olmayan mevcut sıva yüzeylerinin duvar kağıdı, boya vb. kaplama yapılmasına zemin hazırlamak veya mevcut duvarların ısı ve/veya ses yalıtımı performanslarının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, alçı plakaların özel yapıştırıcı alçılar ile yüzeylere yapıştırılması işlemidir.

Ön Hazırlıklar
• Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, kalıp yağı, boya vb. yapışmaya engel olacak etkenlerden arındırılır.
• Kuru sıva uygulanacak yüzeylerin şakül ve mastar kontrolü yapılır. Yapılan kontrol sonucu, saptanan şakül ve mastar bozukluklarının durumuna göre, minimum sıva kalınlığını elde edecek ve tampon görevi yapacak anolar oluşturulur.
• Bu amaç için ABS Kartonpiyer Alçısı veya ABS Alçı Plaka parçaları tercih edilmelidir. Anolar isteğe ve eldeki malzemeye bağlı olarak şerit veya takoz şeklinde olabilir.
• Anolar oluşturulmadan önce, Alçı Plakaların derzleri mevcut duvar üzerine işaretlenerek yapıştırıcı harcı ile anoların çakışmaması sağlanmalıdır.
• Yeterli miktarda alçı plaka, mevcut kat yüksekliğinden 1.5 cm kısa olacak şekilde, kesilerek ve arka yüzleri üste gelecek şekilde uygun bir yerde istiflenir.

Yapıştırıcı Harcın Hazırlanması
• Yapıştırma işlemi için ABS Alçı Plaka Yapıştırıcı Alçısı, torba üzerindeki tarife uygun olarak, harç haline getirilir.
• Bir defada hazırlanacak harç miktarı, bir adet alçı plakaya (yaklaşık 3 m2) yetecek miktarda (yaklaşık 15 kg) olmalıdır.

Alçı Plakaların Yüzeye Yapıştırılması
• Hazırlanan yapıştırıcı harcı, alçı plakaların uzun kenarları boyunca şerit halinde, plakanın ortasında ise bu şeritlere paralel olarak, 30-35 cm aralıklarla ve topaklar halinde yerleştirilir.
• Alçı Plaka üzerine konulan yapıştırıcı alçı topaklarının ve şeritlerinin yüksekliği duvardaki ano kalınlığından en az 2 cm daha fazla olmalıdır.
• Yapıştırmaya duvarın bir köşesinden başlanır. Üzerine yapıştırıcı harç konulan Alçı Plaka, uygulanacağı yüzeye döşemeden 1 cm yukarıda olacak şakilde yapıştırılır. Mastar yardımı ile yatay ve dikey olarak bastırılarak alçı plakanın anolara tam olarak oturması sağlanır.
• Bu yapıştırma işlemi sırasında plakaların yatay ve düşey terazisi kontrol edilmelidir.
• Yüzeye yapıştırılan Alçı Plakaların sarkmasını önlemek için, altlarına geçici olarak plaka parçaları veya ahşap takoz konulmalıdır.
• Diğer plakalar da aynı yöntemle yapıştırılarak kuru sıva yapımının ilk aşaması tamamlanır.

Derz Dolgularının Yapılması
• Derz dolguları bölme duvarı yapımında açıklandığı şekilde yapılarak montaj işlemi tamamlanır

Uyarı ve Öneriler

• 3 m’den yüksek 15m’den uzun duvarlarda düşey hareket derzleri bırakılmalıdır.
• Tavanlarda ise en ve boy olarak düşünüldüğünde 10 m daha uzun mesafelerde her 10 m’de bir dilatasyon (genleşme) boşluğu bırakılmalıdır.
• Normal koşullarda asma tavan ile mevcut tavan arasındaki kot farkı 100 cm‘yi geçmemelidir. Kot farkı 100 cm’yi geçiyor ise, kutu profilden taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulmalıdır.
• Tavanda plaka taşıyıcı profil aks aralıkları plaka diziliş yönüne göre 40 cm veya 50 cm olmalıdır. Plaka uzun kenarı, profil ile aynı istikamette döşeniyor ise, profil aks aralıkları 40 cm olmalıdır. Plaka uzun kenarı profillere dik istikamette (90°) döşenecekse, profil aks aralıkları 50 cm olmalıdır.
• Yapılmak istenen duvar yüksekliği kullanılan profil dikmesi (DC) uzunluğundan fazla ise dikmeler (DC) ters olarak birbirinin içine takılabilirler. Üst üste binen profillerin ek yeri boyu, toplam uzunluğun %20 si kadar veya 120cm olmalıdır.
• Daha yüksek duvar imalatlarında, DC’ler en az 100’lük profil olmalı ve aks aralıkları 30-40 cm olmalı ve DC’ler mümkünse tek parçadan oluşmalı ve et kalınlığının da 0,60 mm üzerinde olması sağlanmalıdır.
• Zorunlu hallerde yüksek duvarlarda mukavemeti artırmak için DC’ler sırt sırta vidalanabilir.
• Ara bölme duvarlarda profil aks aralıkları 60 cm, ıslak hacimlerde ise 30— veya 40 cm olmalıdır.
• Ahşap binalarda alçı plaka kaplaması planlanan duvar ve tavanlarda kullanılacak ahşap malzemelerin S 10 sınıfına uygun olması, montaj sırasında nem içeriğinin %20‘yi geçmemesi dikkat edilmelidir.
• Plaka ve plaka taşıyıcı elemanlarının kullanılacağı ortama uyum sağlaması açısından, 48 saat öncesinde uygulama ortamında bulundurulmasında fayda vardır. • Gömme veya plaka üstü ışık fikstürleri gibi ısı üreten elemanlar plakadan izole edilmelidir.
• Açı plakalar uzun süre dışarıda ve güneş altında stoklanmamalı. Kapalı ve kuru bir ortamda palet üstünde stoklanmalıdır.
• Alçı plakaların altına konan paletlerin yüksekliği eşit ve konan yerin düzgün, alet araları ise maksimum 50 cm olmasına dikkat edilmelidir ve en fazla 6 palet üst üste konmalıdır.
• +5°C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
• Alçı plaka duvarlara asılacak çerçeve vb. ağırlıklı malzemeler, alçı plaka için özel olarak imal edilmiş dübellerle yapılmalıdır.
• 6 mm’lik Alçı Plakalar 600 mm, 12.5 mm’lik Alçı Plakalar ise 1000 mm’lik çaplı dönüşlere imkan vermektedir. Daha küçük çaplı dönüşler için Alçı Plakanın nemlendirilmesi gereklidir.
• Alçı Plakalar bir yerden bir yere taşınırken veya indirilirken, taşıma arabası ile veya iki kişi tarafından tutularak taşınmalıdır.
• Çok katlı kaplamalarda alt katlardaki plakaların vida aralıkları seyrek olabilir (30- 35cm).
• Alt kat plakaların derz yerlerine sadece derz dolgusu yapılması yeterlidir. Derz bandına gerek yoktur. Derz bandı en üst katta derz dolgusu ile birlikte uygulanmalıdır.
• Islanmış veya nemli plakalar havadar bir yerde ve dikey olarak istiflenerek kurumaya bırakılmalıdır. Kuruduğundan emin olunduktan sonra kullanılmalıdır.
• Pah kenarlarında vidalama yapılırken, vidalar pah kenarından 1 cm içeride olacak şekilde vidalanmalı. Yan yana gelen plakalarda vidalar şaşırtmalı yapılmalıdır.
• Vidalama matkabı vida başlarını alçı plakaya 1 mm gömecek şekilde ayar yapılmalıdır.
• 90°’lik dış köşeleri darbelere karşı güçlendirmek için delikli köşe profili kullanılmalıdır.
• Alçı plakaların kafa kafaya gelen kısa kenarlarına, montaj öncesinde süni pah yapılmalıdır

Güvenlik Bilgileri

Ambalaj
Standart ürün (120 x 2500 x 12.5 mm) ölçülerinde, 50’şer adetlik çemberli paletler halinde hazırlanmaktadır. Her palet 150 m2 (3 m2 x 50 adet) alçı plaka içermektedir. Paletteki bu sayılar üretilen alçı plaka kalınlığına ve boyutuna göre değişmektedir.

Depolama
Kuru ve kapalı bir ortamda, düzgün bir zeminde, palet üstünde en fazla 6 palet üst üste konmalı ve altına konan paletlerin yükseklikleri eşit ve aralıkları en fazla 50 cm olmalıdır.

Standartlar
TS EN 520-A1’e uygundur

Ek bilgi

Birim - Unit

ADET

Marka - Brand

ABS

CEE Ltd. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bir Kıbrıs firmasıdır. Şirketimiz tarafından Kıbrıs dışına satış ve teslimat yapılmamaktadır.

×